Zapisy

Zapisy dostępne są w Profilu Zawodnika wydarzeń organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu.

Kliknij i przejdź na stronę profilu zawodnika

Cennik - Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim

1) Rejestracja do Marszu Głównego, z zastrzeżeniem ust. 4), odbywać się będzie do dnia 30 października 2017 r. do godziny 23:59.

2) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, znajdującego się na stronie www.gpx.gdyniasport.pl.

3) Rejestracja, z zastrzeżeniem punktu VII ust. 2 niniejszego Regulaminu, jest skuteczna tylko wtedy, gdy uczestnik dokona prawidłowego zgłoszenia oraz uiści opłatę startową zgodnie z postanowieniami punktu VII niniejszego Regulaminu.

4) Po 30 października 2017 r. będzie można dokonać rejestracji tylko i wyłącznie w dniach 9 i 10 listopada w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w godzinach 15:00 – 20:00. Organizator zastrzega, iż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 100 osób, które uiszczą opłatę startową zgodnie z postanowieniami punktu VII niniejszego Regulaminu.

5) Pakiety startowe do Marszu Głównego odbierać będzie można wyłącznie
w dniach:

a) 9 listopada (czwartek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w godzinach 15:00 – 20:00

 oraz

b) 10 listopada (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w godzinach 15:00 – 20:00.

Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminach, o których mowa w ust. 1) i 4), nie otrzymają numerów startowych, nie będą wpisani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować w Marszu Głównym oraz nie zostaną sklasyfikowani.