Zapisy

Rejestracja na wydarzenia z cyklu PKO Grand Prix Gdyni odbywa się przy użyciu Profilu Zawodnika imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu.

Kliknij i przejdź na stronę profilu zawodnika

Cennik - Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim

1) Rejestracja do Marszu Głównego, z zastrzeżeniem ust. 4), odbywać się będzie do dnia
24 kwietnia 2017 r
. do godz. 23:59.

2) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, znajdującego się na stronie www.gpx.gdyniasport.pl.

3) Rejestracja, z zastrzeżeniem punktu VII ust. 2 niniejszego Regulaminu, jest skuteczna tylko wtedy, gdy uczestnik dokona prawidłowego zgłoszenia oraz uiści opłatę startową zgodnie z postanowieniami punktu VII niniejszego Regulaminu.

4) Po 24 kwietnia 2017 r. będzie można dokonać rejestracji tylko i wyłącznie w dniach 5 maja w Biurze Zawodów mieszczącym się w Gdynia Arena ul. Kazimierza Górskiego 8 w godzinach 15:00 – 20:00, oraz 6 maja w Biurze Zawodów mieszczącym się w Gdynia Arena ul. Kazimierza Górskiego 8 w godzinach 8:00 – 10:15. Organizator zastrzega, iż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 100 osób, które uiszczą opłatę startową zgodnie z postanowieniami punktu VII niniejszego Regulaminu.

5) Pakiety startowe do Marszu Głównego odbierać będzie można wyłącznie w dniach:

a) 5 maja (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się Gdynia Arena ul. Kazimierza Górskiego 8 w godzinach 15:00-20:00

b) 6 maja (sobota) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Gdynia Arena ul. Kazimierza Górskiego 8 w godzinach od 8:00 do 10:15.

Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminach, o których mowa w ust. 1) i 4), nie otrzymają numerów startowych, nie będą wpisani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować w Marszu Głównym oraz nie zostaną sklasyfikowani.