Zapisy

Zapisy dostępne są w Profilu Zawodnika wydarzeń organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu.

Kliknij i przejdź na stronę profilu zawodnika

Cennik - Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim

1) Rejestracja do Biegu Głównego, z zastrzeżeniem ust. 4), odbywać się będzie do dnia 29 maja 2017 r. (poniedziałek) do godziny 23:59.

2) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, dostępnego na stronie www.gpx.gdyniasport.pl.

3) Rejestracja, z zastrzeżeniem punktu VII ust. 2 niniejszego Regulaminu, jest skuteczna tylko wtedy, gdy uczestnik dokona prawidłowego zgłoszenia oraz uiści opłatę startową zgodnie z postanowieniami punktu VII niniejszego Regulaminu.

4) Po 29 maja 2017 r. będzie można dokonać rejestracji tylko i wyłącznie w dniach 8 czerwca (czwartek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier na ul. Olimpijska 5/9 w godzinach 15:00 – 20:00, oraz 9 czerwca (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier na ul. Olimpijskiej 5/9 w godzinach 18:00 – 23:30 przy czym Organizator zastrzega, iż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 150 osób, które uiszczą opłatę startową zgodnie z postanowieniami punktu VII niniejszego Regulaminu.

5) Wszystkie osoby, które dokonają rejestracji w dniach 8 i 9 czerwca 2017 r. otrzymają numery startowe przydzielone do ostatniej strefy startowej.

6) Pakiety startowe do Biegu Głównego odbierać będzie można wyłącznie w dniach: 8 czerwca (czwartek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier na ul. Olimpijskiej 5/9, w godzinach 15:00-20:00 oraz 9 czerwca (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier na ul. Olimpijskiej 5/9, w godzinach od 18:00 do 23:30.

7) Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminach, o których mowa w ust. 1) i 4), nie otrzymają pakietów startowych, nie będą wpisani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować w Biegu Głównym oraz nie zostaną sklasyfikowani.