Wyniki

Wyniki Biegu Urodzinowego z PKO Bankiem Polskim dostępne będą w profilu w Profilu Zawodnika imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu. Znajdziesz je również TUTAJ.

Aby wydrukować dyplom, należy kliknąć ikonę medalu znajdującą się po prawej stronie rubryki z wynikami. Pobranie dyplomów możliwe będzie po opublikowaniu oficjalnych wyników.

Kliknij i przejdź na stronę profilu zawodnika

Protesty dotyczące wyników imprezy przyjmowane są do dnia 8 maja 2017 r. do godziny 15:30 na adres mailowy gpx@gdyniasport.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 11 maja 2017 r. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie, jako wniesione po terminie.